Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin cần biết

Chi tiết sản phẩm

Nhà sản xuất Lika
Model

Lika Việt Nam

Xuất xứ Italy
Nhà cung câp Hưng Gia Phát Engineering Co.,Ltd
Giá Liên hệ
Bảo hành 12 tháng
Kho hàng Còn hàng
Catalogue Download

Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Hưng Gia Phát là nhà phân phối sản phẩm Lika Vietnam

Chúng tôi luôn tự hào là một trong những nhà cung cấp Lika Vietnam hàng đầu chuyên dùng cho ngành công nghiệp trong các dây chuyền sản xuất và trong các hệ thống điều khiển hoạt động của nhà máy, xí nghiệp hay các sản phẩm của công nghệ cao và chất lượng.


Lika Vietnam luôn đáp ứng nhu cầu máy tự động hóa cho nhà máy.

Lika Vietnam

Lika Vietnam

Lika Vietnam

Series: I28,I40,I41,I58,I58S,I58C,I58A,I58V,I65,IT65,I105,ICS,CK46,C50,C58,C59, C60,C58A,C58R,CK58,CK59,CK60,C70,C80,C81

Available models from LIKA:

C080-Y-1000ZNF222/S391
C080-Y-1000ZNF222/S391 with 3M cables and connectors
C50-H-100ZCU410K
C50-H-100ZCU410K
C50-H-1024-ZCU410PL6
C50-H-1024ZC0410P S/N:084601167
C50-H-1024ZC0410P S/N:084601167
C50-H-1024ZCU410L5
C50-H-1024ZCU410PL5
C50-H-1024ZCU48
C50-H-1024ZCU48
C50-H-1024ZCU48P
C50-H-1024ZCU48PL5
C50-H-1024ZCU48PT
C50-H-500ZCU410K
C50-H-600ZCU410
C50-H1024ZCU410L2
C50-H1204ZCU410PT
C50-L-1000-ZCU110/S553A
C50-L-1000-ZCU110/S553A
C50-Y-1000ZCU210K
C50-Y-100ZCA210T
C50-Y-100ZCU210T
c50-y-100ZCU210T
C50-Y-360ZNF26L3.2/S322
C50-Y-500BNF29/S533A
C50-Y-500BNF29/S533A
C50-Y-500BNF29/S533A
C50-Y-500ZCU210T
C58R-H-2048ZCU415
C80-H-1024 BCU430PKL8
C80-H-1024 BCU430PKL8
C80-H-1024 BOSU43PKL
C80-H-1024BCU43OPK8L
C80-H-1024BOSU430PKL
C80-H-1024ZCU425L1/S604D INCR.1024PPR MULT
C80-H-1024ZCU430P/S689 s/n091700647
C80-H-1024ZCU430P/S689 s/n091700647
C80-H-1024ZCU430P/S689 s/n091700647
C80-H-1024ZCU430PKL8
C80-Y-1000 ZNF-222/S391
C80-Y-1024BNF230L7
C80-Y-1024BNF230L7
C80-Y-2500BNF230K
C81-H-1024ZCU435L1/S604D
C81-H-1024ZCU438L11/024001500
C81-H-1024ZCU4444PL5/S526
C81-H-1024ZCU444P
C81-H-1024ZCU444PL5/S526
CH58-T-300BND215
CK46-L-1440ZCU16L1,3/S317
CK58-H-1024ZCU414RL2
CK58-H-1024ZCU414RL2
CK58-H-4096ZCU415
CK58-L-1024ZCP115 S/N: 065101840
CK58-L-90002CP115R 090200074
CK58-Y-250ZN F215RL3
CK58-Y-300BND215
CK58-Y-300BND215
CK58-Y-300ZNF212RL3/S378
CK58-Y-50DND215R
CK59-Y-4096ZCP214K
 

Lika Vietnam , Nhà phân phối Lika Việt Nam , Đại lý Lika Việt Nam , Encoder Lika.