Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin cần biết

Chi tiết sản phẩm

Nhà sản xuất Eurotherm
Model

Bộ điều khiển nhiệt đô Eurotherm

Xuất xứ USA
Nhà cung câp HGP
Giá Liên hệ
Bảo hành 12 tháng
Kho hàng Còn hàng
Catalogue Download

Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật là nhà phân phối thiết bị Bộ điều khiển nhiệt đô Eurotherm.

Bộ điều khiển nhiệt đô Eurotherm

Bộ điều khiển nhiệt đô Eurotherm

Bộ điều khiển nhiệt đô Eurotherm


Advanced Controllers/Programmers
PKP 1/8 DIN      MKP 1/4 DIN
Code: PKP111170300 E
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
EA51 Medium Torque Actuator 
120V 50Hz Actuator 
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
Code: SRI990-BIQS7EAA-R
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
PKC 611251300
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
Code: LFS 832143000
DUAL 4 DIGIT TEMP CONTROLLER: LFS
Input:TC,  20mA, 60mV, 5V and 10V: 83
VALVE MOTOR OUT 1 – 2  RELAY WITH INTERLOCK: 2
ALARM OUT 3 -4:2 RELAY: 1
OPTIONS:RS485  or 2  DIG IN: 4
POWER SUPPLY:100 - 240V AC :3
MOUNTING:PANEL MOUNTING: 000
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
2604MP/VH/1/0.0/33.3/0/350/BAR///0V10/
XX/XX/ENG/XX
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
PKP111170300 E
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
KD485/ADE/00/232/4XX 
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
Ero Electronic Temperature Control
PKC 611 250 300 220V
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
Ero Electronic Temperature Control
LDS 49 113 000 220V
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

PKC 611152300
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
LFS 832143000
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
Compact controller  1/8 DIN
Code:TMS431103000
3 DIGIT TEMP CONTROLLER
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
2500M/AO2UNIV//XXXXX/XXXXXX
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
2500M/AI3//XXXXX/XXXXXX
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
Replaced by : model E-FIT.
EFIT MODEL (EFIT) Single Phase Power Controller
Standard
Code: EFIT/25A/230V/0V5/PA/ENG/SELF/XX/NOFUSE/-
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
Code: TKS932133000
DUAL 4 DIGIT TEMP CONTROLLER: TKS
Input: TC, 20mA, 60mV, 5V and 10V: 93
VALVE MOTOR OUT 1 – 2: 2 RELAY WITH INTERLOCK: 2
OUT 3: RELAY/ALARM 1: 1
OPTIONS + OUT 4: RELAY/ALARM 2-3 + RS485: 3
POWER SUPPLY: 100 - 240V AC: 3
CUSTOMIZATION: STANDARD ERO LABEL: 000
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
Code: TKS932133000
DUAL 4 DIGIT TEMP CONTROLLER: TKS
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
3208 MODEL (3208) Controller
Code: 3208/CP/VH/LRRX/R/XXX/S/GER/GER/XXXXX/XX
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
Compact controller  1/8 DIN
Code: TMS431105000
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
Code: TKS932133000
DUAL 4 DIGIT TEMP CONTROLLER: TKS
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
CONVXMK13000  
RS232-422 / 485 CONVERTER.
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
EYCON20/NONE/NONE/ELIN/NONE/BATT/SLV/OEM/ENG/XXXXX /TS0/XXXXX/XXXXXX
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
SRD991-BDNS7ZZZNY-1V01 
Intelligent Positioner (Intrinsically Safe)
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
MODEL (3216) Process Controller
Tipo unità (CC) Regolatore
Tensione alimentazione (VH) 85-264 Vac
Ing/Usc OP1 & OP2 (LR) Ing/Usc logici + relè (A)
FASCIA COLOUR (G) Eurotherm Green
Lingua prodotto (ENG) Inglese
Lingua manuale (ENG) Inglese
Code:3216/CC/VH/LRXX/X/XXX/G/ENG/ENG/XXXXX/XXXX
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
Compact controllers 1/16 DIN
Model: LFS SV
Ordering code: LFS832143000
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
Replaced by: TKS, MODEL (TKS)
OUTPUT (TKS9321) 1RLYOUT + 3DIG.INP.
OPTIONS (3) RS485 + OUTPUT 4 (AL2 E AL3)
POWER SUPPLY (3)100/240 VAC
CUSTOMISATION (000) ERO VERSION
Code: TKS932133000
(TFS9321330/S)
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
LFSSV MODEL (LFSSV) SERVO DUAL 4 DIGIT DSP
SERVO OUTPUTS (LFS8321) SERVO-RELAY
SERVO OPTIONS (4) RS485 (OR 2 LOG.INP.)
SERVO POWER SUPPLY (3) 100/240 VAC
CUSTOMISATION (000) ERO Version
Code: LFSSV/LFS832143000
(LFS8321430/S)
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
Temperature controller
Ordering code: LDS491150000
3 DIGIT TEMP CONTROLLER
INPUT TC, RTD
HEATING OUTPUT 1 RELAY
ALARM OUT 2 RELAY
POWER SUPPLY 24V AC/DC
CUSTOMIZATION STANDARD ERO LABEL
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
Temperature Controller
Code: PKC/PKC611152300
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
MODEL (ITOOLS) Windows Configuration Software
CONFIGURATION KIT (USB) USB CPI CLIP
Code: ITOOLS/NONE
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
Advanced Controllers                         
PCK 1/8 DIN      
Ordering code: PKC111150300
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
TKSSV
MODEL (TKSSV)
OUTPUT (TKS9321) 1RLYOUT + 3DIG.INP.
OPTIONS (3) RS485 + OUTPUT 4 (AL2 E AL3)
POWER SUPPLY (3)100/240 VAC
CUSTOMISATION (000) ERO VERSION
Code: TKSSV/TKS932133000 
(TKS9321330SAA0)
Note: the code SAA is a customization for SACMI FORNI. You can quote the standard product
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
Replaced by: TKSSV 
MODEL (TKSSV)
OUTPUT (TKS9321) 1RLYOUT + 3DIG.INP.
OPTIONS (3) RS485 + OUTPUT 4 (AL2 E AL3)
POWER SUPPLY (3)100/240 VAC
CUSTOMISATION (000) ERO VERSION
Code: TKSSV/TKS932133000
(TFS9321330/S)
Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam
LFSSV MODEL (LFSSV) SERVO DUAL 4 DIGIT DSP
SERVO OUTPUTS (LFS8321) SERVO-RELAY SER
VO

Hãng Eurotherm-Eurotherm vietnam-Chuyên cung cấp bộ điều khiển nhiệt độ, rờ le Eurotherm-Eurotherm vietnam-Đại lý phân phối Eurotherm-Bộ điều khiển nhiệt độ Eurotherm-Bo dieu khien nhiet do Eurotherm-bo dieu khien nhiet do-Bộ điều khiển nhiệt độ-Rờ le Eurotherm-Ro le Eurotherm-Relay-Relay Eurotherm-Eurotherm vietnam

Sản phẩm cùng hãng