Online Support
Infomation

Product Details

Producer Eurotherm
Model

Eurotherm Vietnam Agent

Origin UK
Supplier HGP
Price Contacts
Guarantee 12 month
Stock In stock
Catalogue Download

Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Hưng Gia Phát là nhà phân phối thiết bị Eurotherm Vietnam.

Kiểm soát nhiệt độ, kiểm soát quá trình, đo lường và ghi dữ liệu
Các sản phẩm và phần mềm của Eurotherm Việt Nam cho tự động hóa công nghiệp.
Nhiều loại sản phẩm của Eurotherm Việt Nam phong phú về tính năng và được thiết kế để vận hành dễ dàng và giảm thời gian kỹ thuật. Eurotherm Việt Nam chứa các thuật toán kiểm soát hàng đầu thị trường, các chiến lược ghi chép và quản lý dữ liệu giúp tăng giá trị cho các quy trình công nghiệp, cải thiện chất lượng, giảm lãng phí và đảm bảo dữ liệu được giữ an toàn miễn là cần thiết. Eurotherm Việt Nam cung cấp quá trình kiểm soát, ghi và tự động hóa đẳng cấp thế giới được hỗ trợ bởi một chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục để đảm bảo các giải pháp của chúng tôi đáp ứng những thách thức hiện đại phải đối mặt trong nhiều ngành công nghiệp. Khách hàng của Eurotherm Việt Nam được hỗ trợ đầy đủ bởi mạng lưới bán hàng và dịch vụ toàn cầu gồm các nhân viên kỹ thuật có trình độ cao hiểu rõ các ứng dụng và ngành công nghiệp