Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin cần biết

Chi tiết sản phẩm

Nhà sản xuất PERMA
Model

Perma Nova

Xuất xứ Germany
Nhà cung câp Hưng Gia Phát Engineering Co.,Ltd
Giá Liên hệ
Bảo hành 12 tháng
Kho hàng Còn hàng
Catalogue Download

107.415: perma NOVA SF01 65cm3 mỡ đa năng
107.416: perma NOVA SF02 65cm3 mỡ áp lực cao
107.417: perma NOVA SF03 65cm3 mỡ nhiệt độ cao
107.418: perma NOVA SF04 65cm3 mỡ hiệu suất cao
107.419: perma NOVA SF05 65cm3 mỡ chịu nhiệt độ cao / mỡ chịu quá áp
107.420: perma NOVA SF06 65cm3 mỡ lỏng
107.421: perma NOVA SF08 65cm3 mỡ chịu nhiệt độ thấp
107.422: perma NOVA SF09 65cm3 mỡ sinh học 
107.423: perma NOVA SF10 65cm3 mỡ thực phẩm NSF H1
107.425: perma NOVA SO14 65cm3 dầu hiệu suất cao
107.426: perma NOVA SO32 65cm3 dầu đa năng
107.427: perma NOVA SO64 65cm3 dầu sinh họccó độ nhớt thấp
107.428: perma NOVA SO69 65cm3 dầu sinh học độ nhớt cao
107.429: perma NOVA SO70 65cm3 NSF H1 dầu thực phẩm
107.414: perma NOVA nạp lại 65cm3
107.286: perma NOVA SF01 130cm3 mỡ đa năng
107.291: perma NOVA SF02 130cm3 mỡ chịu áp lực cao
107.294: perma NOVA SF03 130cm3 mỡ chịu nhiệt độ cao
107.296: perma NOVA SF04 130cm3 mỡ hiệu suất cao
107.299: perma NOVA SF05 130cm3 mỡ chịu nhiệt độ cao / mỡ chịu quá áp
107.302: perma NOVA SF06 130cm3 mỡ lỏng
107.304: perma NOVA SF08 130cm3 mỡ chịu nhiệt độ thấp
107.307: perma NOVA SF09 130cm3 mỡ sinh học đa năng
107.309: perma NOVA SF10 130cm3 mỡ thực phẩm NSF-H1
107.356: perma NOVA SO14 130cm3 dầu hiệu suất cao
107.361: perma NOVA  SO32 130cm3 dầu đa năng
107.366: perma NOVA SO64 130cm3 dầu sinh học có độ nhớt thấp
107.368: perma NOVA SO69 130cm3 dầu sinh học độ nhớt cao