Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin cần biết

Chi tiết sản phẩm

Nhà sản xuất PERMA
Model

Perma Flex

Xuất xứ Germany
Nhà cung câp Hưng Gia Phát Engineering Co.,Ltd
Giá Liên hệ
Bảo hành 12 tháng
Kho hàng Còn hàng
Catalogue Download

107.224: perma FLEX SF01 60cm3 mỡ đa năng
107.226: perma FLEX SF02 60cm3 mỡ chịu cực áp
107.227: perma FLEX SF03 60cm3 mỡ chịu nhiệt độ cao
107.228: perma FLEX SF04 60cm3 mỡ hiệu suất cao
107.229: perma FLEX SF05 60cm3 mỡ chịu nhiệt độ cao / mỡ chịu quá áp
107.230: perma FLEX SF06 60cm3 mỡ lỏng
107.232: perma FLEX SF08 60cm3 mỡ chịu nhiệt độ thấp
107.233: perma FLEX SF09 60cm3 mõ sinh học 
107.234: perma FLEX SF10 60cm3 mỡ thực phẩm NSF H1
09206311001: perma FLEX GF31 60cm3 No-Tox HD FG GR.2
09206491001: perma FLEX G1394 60cm3  Mỡ chịu nhiệt độ cao / mỡ chịu quá áp
107.246: perma dầu FLEX SO14 60cm3 hiệu suất cao
107.247: perma dầu FLEX SO32 60cm3 đa năng
107.248: perma FLEX SO64 60cm3 độ nhớt thấp
107.249: perma FLEX SO69 60cm3 sinh học dầu độ nhớt cao
107.251: perma cấp thực phẩm FLEX SO70 60cm3 mỡ NSF H1
09208701001: perma FLEX G270 60cm3 Chất bôi trơn chống thấm
09224871001: perma FLEX G1287 60CM3 NT FG  chất bôi trơn chống thấm cho xích
107.222: perma FLEX SF00 60cm3  làm đầy lại
107.155: perma FLEX SF01 125cm3 mỡ đa năng
107.161: perma FLEX SF02 125cm3 mỡ chịu cực áp
107.163: perma FLEX SF03 125cm3 mỡ nhiệt độ cao
107.164: perma FLEX SF04 125cm3 mỡ hiệu suất cao
107.167: perma FLEX SF05 125cm3 mỡ chịu nhiệt độ cao / mỡ chịu quá áp
107.168: perma FLEX SF06 125cm3 mỡ lỏng
107.170: perma FLEX SF08 125cm3 mỡ ở nhiệt độ thấp
107.172: perma FLEX SF09 125cm3 mỡ sinh học
107.173: perma FLEX SF10 125cm3 mỡ thực phẩm NSF H1
109.619: perma FLEX GF31 125cm3 No-Tox HD FG GR.2
108.702: perma FLEX G1394 125cm3 mỡ chịu nhiệt độ cao / mỡ chịu cực áp
107.199: perma FLEX SO14 125cm3 dầu hiệu suất cao
107.200: perma FLEX SO32 125cm3 mỡ đa năng
107.202: perma FLEX SO64 125cm3 dầu sinh học có độ nhớt thấp
107.204: perma FLEX SO69 125cm3 dầu sinh học độ nhớt cao
107.205: perma FLEX SO70 125cm3  dầu thực phẩm NSF H1
109.818: perma FLEX G270 125cm3  chất bôi trơn chống thấm