Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin cần biết

Chi tiết sản phẩm

Nhà sản xuất Lika
Model

Encoder Lika I series

Xuất xứ Italy
Nhà cung câp Hưng Gia Phát Engineering Co.,Ltd
Giá Liên hệ
Bảo hành 12 tháng
Kho hàng Còn hàng
Catalogue Download

I41-H-360ECU46R
i40-y-10bnf26
I40-Y-50ZNF26L1
I41-H-400ZCU46R
I41-y-1000bnf26
I41-Y-1000ZCU26
I41-Y-100ZCU46R
I41-Y-300ZNF
I41-Y-360BNF26
I41Y-100ZNF26R
I58-H-1024ZCU46
I58-H-1024ZCU46 with flexible coupling
I58-H-1024ZCU46RL2
I58-H-1024ZCZ410PL2/S520
I58-H-600ZCU46L10
I58-L-2000ZCZ16R
I58-L-2000ZCZ16R
I58-L-2000ZCZ16R+EPFL121
I58-L-2000ZCZ16R+EPFL121
I58-L-2000ZCZ16R+EPFL121
I58-L-2000ZCZ16R+EPFL121
I58-L-2000ZCZ16R+EPFL121
I58-L-720ZCZ16R
I58-L-720ZCZ16R+EPFL121
I58-L-720ZCZ16R+EPFL121
I58-L-720ZCZ16R+EPFL121
I58-L-720ZCZ16R+EPFL121
I58-Y-1000ZCU28R
I58-Y-1000ZCU28R
I58-Y-100ZNC26
I58-Y-500ZNF28R
I58-Y-60ZNF28RL3 072602142
I58-Y-60ZWF28R
I58S-Y-500BND210R/S71A
I58S-Y-500BND210R/S71A
I65-H-1024BCP4FRQSN:031100768
I65-L-500ZNDIE
I65-Y-200BNF2EK
I65-Y-300BNF 2EK
I65-Y-300BNF2EK
IT 65-N-3600 ZIVD2CK /S331 SERIAL NO 062200444
IT65-H-1024ZCP4ER
IT65-L-9000ZCP1B
IT65-N-3600ZND2CR/S331 serial n° 062200444
IT65-N-3600ZND2CR/S331 serial n° 062200444
IT65-Y-16BND2CR
IT65-Y-1800ZND2ER/S312
IT65-Y-3600ZND2CR/S331
IT65-Y-3600ZND2CR/S331
IT65-Y-3600ZND2CR/S331(IT65-N-3600ZND2CK/S331)
L50-Y-500BNF29/S533A