Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin cần biết

Chi tiết sản phẩm

Nhà sản xuất Lika
Model

Encoder Lika C series

Xuất xứ Italy
Nhà cung câp Hưng Gia Phát Engineering Co.,Ltd
Giá Liên hệ
Bảo hành 12 tháng
Kho hàng Còn hàng
Catalogue Download

Series: I28,I40,I41,I58,I58S,I58C,I58A,I58V,I65,IT65,I105,ICS,CK46,C50,C58,C59, C60,C58A,C58R,CK58,CK59,CK60,C70,C80,C81

Available models from LIKA:

C080-Y-1000ZNF222/S391
C080-Y-1000ZNF222/S391 with 3M cables and connectors
C50-H-100ZCU410K
C50-H-100ZCU410K
C50-H-1024-ZCU410PL6
C50-H-1024ZC0410P S/N:084601167
C50-H-1024ZC0410P S/N:084601167
C50-H-1024ZCU410L5
C50-H-1024ZCU410PL5
C50-H-1024ZCU48
C50-H-1024ZCU48
C50-H-1024ZCU48P
C50-H-1024ZCU48PL5
C50-H-1024ZCU48PT
C50-H-500ZCU410K
C50-H-600ZCU410
C50-H1024ZCU410L2
C50-H1204ZCU410PT
C50-L-1000-ZCU110/S553A
C50-L-1000-ZCU110/S553A
C50-Y-1000ZCU210K
C50-Y-100ZCA210T
C50-Y-100ZCU210T
c50-y-100ZCU210T
C50-Y-360ZNF26L3.2/S322
C50-Y-500BNF29/S533A
C50-Y-500BNF29/S533A
C50-Y-500BNF29/S533A
C50-Y-500ZCU210T
C58R-H-2048ZCU415
C80-H-1024 BCU430PKL8
C80-H-1024 BCU430PKL8
C80-H-1024 BOSU43PKL
C80-H-1024BCU43OPK8L
C80-H-1024BOSU430PKL
C80-H-1024ZCU425L1/S604D INCR.1024PPR MULT
C80-H-1024ZCU430P/S689 s/n091700647
C80-H-1024ZCU430P/S689 s/n091700647
C80-H-1024ZCU430P/S689 s/n091700647
C80-H-1024ZCU430PKL8
C80-Y-1000 ZNF-222/S391
C80-Y-1024BNF230L7
C80-Y-1024BNF230L7
C80-Y-2500BNF230K
C81-H-1024ZCU435L1/S604D
C81-H-1024ZCU438L11/024001500
C81-H-1024ZCU4444PL5/S526
C81-H-1024ZCU444P
C81-H-1024ZCU444PL5/S526
CH58-T-300BND215
CK46-L-1440ZCU16L1,3/S317
CK58-H-1024ZCU414RL2
CK58-H-1024ZCU414RL2
CK58-H-4096ZCU415
CK58-L-1024ZCP115 S/N: 065101840
CK58-L-90002CP115R 090200074
CK58-Y-250ZN F215RL3
CK58-Y-300BND215
CK58-Y-300BND215
CK58-Y-300ZNF212RL3/S378
CK58-Y-50DND215R
CK59-Y-4096ZCP214K