Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin cần biết

Chi tiết sản phẩm

Nhà sản xuất Koyo
Model

Encoder Koyo TRD-J1000-RZ

Xuất xứ Japan
Nhà cung câp Hưng Gia Phát Engineering Co.,Ltd
Giá Liên hệ
Bảo hành 12 tháng
Kho hàng Còn hàng
Catalogue Download

TRD-J10 -S TRD-J10-RZ TRD-J10-RZL TRD-J10-RZV
TRD-J30-S TRD-J30-RZ TRD-J30-RZL TRD-J30-RZV
TRD-J40-S TRD-J40-RZ TRD-J40-RZL TRD-J40-RZV
TRD-J50-S TRD-J50-RZ TRD-J50-RZL TRD-J50-RZV
TRD-J60-S TRD-J60-RZ TRD-J60-RZL TRD-J60-RZV
TRD-J100-S TRD-J100-RZ TRD-J100-RZL TRD-J100-RZV
TRD-J120-S TRD-J120-RZ TRD-J120-RZL TRD-J120-RZV
TRD-J200-S TRD-J200-RZ TRD-J200-RZL TRD-J200-RZV
TRD-J240-S TRD-J240-RZ TRD-J240-RZL TRD-J240-RZV
TRD-J300-S TRD-J300-RZ TRD-J300-RZL TRD-J300-RZV
TRD-J360-S TRD-J360-RZ TRD-J360-RZL TRD-J360-RZV
TRD-J400-S TRD-J400-RZ TRD-J400-RZL TRD-J400-RZV
TRD-J500-S TRD-J500-RZ TRD-J500-RZL TRD-J500-RZV
TRD-J600-S TRD-J600-RZ TRD-J600-RZL TRD-J600-RZV
TRD-J750-S TRD-J750-RZ TRD-J750-RZL TRD-J750-RZV
TRD-J1000-S TRD-J1000-RZ TRD-J1000-RZL TRD-J1000-RZV

TRD-J10 -SC TRD-J10-RZC TRD-J10-RZCL TRD-J10-RZVC
TRD-J30-SC TRD-J30-RZC TRD-J30-RZCL TRD-J30-RZVC
TRD-J40-SC TRD-J40-RZC TRD-J40-RZCL TRD-J40-RZVC
TRD-J50-SC TRD-J50-RZC TRD-J50-RZCL TRD-J50-RZVC
TRD-J60-SC TRD-J60-RZC TRD-J60-RZCL TRD-J60-RZVC
TRD-J100-SC TRD-J100-RZC TRD-J100-RZCL TRD-J100-RZVC
TRD-J120-SC TRD-J120-RZC TRD-J120-RZCL TRD-J120-RZVC
TRD-J200-SC TRD-J200-RZC TRD-J200-RZCL TRD-J200-RZVC
TRD-J240-SC TRD-J240-RZC TRD-J240-RZCL TRD-J240-RZVC
TRD-J300-SC TRD-J300-RZC TRD-J300-RZCL TRD-J300-RZVC
TRD-J360-SC TRD-J360-RZC TRD-J360-RZCL TRD-J360-RZVC
TRD-J400-SC TRD-J400-RZC TRD-J400-RZCL TRD-J400-RZVC
TRD-J500-SC TRD-J500-RZC TRD-J500-RZCL TRD-J500-RZVC
TRD-J600-SC TRD-J600-RZC TRD-J600-RZCL TRD-J600-RZVC
TRD-J750-SC TRD-J750-RZC TRD-J750-RZCL TRD-J750-RZVC
TRD-J1000-SC TRD-J1000-RZC TRD-J1000-RZCL TRD-J1000-RZVC