Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin cần biết

Chi tiết sản phẩm

Nhà sản xuất BEI
Model

Encoder Bei Model H25D/H25E

Xuất xứ USA
Nhà cung câp Hưng Gia Phát Engineering Co.,Ltd
Giá Liên hệ
Bảo hành 12 tháng
Kho hàng Còn hàng
Catalogue Download

Model H25D/H25E heavy duty, square flange or servo mount encoder with shaft seal, 12 bits gray code, 5V to 28V In/Out or 5V to 28V In/ Open Collector out, clockwise increasing counts, side or end termination.

Model H25D square flange, end or side M14/19 termination: XH25D-SS-12GC- (28V/V or 28V/OC) -CW- (SM14/19 or EM14/19)
Model H25E servo mount, end or side M14/19 termination: XH25E-F1-SS-12GC- (28V/V or 28V/OC) -CW- (SM14/19 or EM14/19)