Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin cần biết

Chi tiết sản phẩm

Nhà sản xuất Sauter
Model

Cảm biến áp suất Sauter

Xuất xứ Germany
Nhà cung câp Hưng Gia Phát Engineering Co.,Ltd
Giá Liên hệ
Bảo hành 12 tháng
Kho hàng Còn hàng
Catalogue Download

Công ty TNHH Thương mại Kỹ Thuật Hưng Gia Phát là nhà phân phối thiết bị Sauter tại Việt Nam.

Cảm biến áp suất  Sauter 

Cảm biến áp suất  Sauter

Cảm biến áp suất  Sauter

Pressure transmitter

DSU, DSI

How energy efficiency is improved

Simple conversion of pressure to proportional standard signal

  • For measuring pressure in liquids, gases and vapours

  • Sturdy device with ceramic diaphragm

  • High precision

  • High positive pressure protection

  • High vibration resistance

  • Low hysteresis

  • Standard signal 2...10 V or 4...20 mA

  • Pressure sensor made of stainless steel for aggressive media

  • With standard plug as per DIN EN 175301-803-A

Features

DSU206F002Pressure ­transducer;­ ­24V ­AC/DC;­0-­6.­0b;­ ­0-­10V­
DSU210F002Pressure ­transducer;­ ­24V ­AC/DC;­0-­10b;­ 0-­10V­
DSU216F002Pressure ­transducer;­ ­24V ­AC/DC;­0-­16b;­ 0-­10V­
DSU203F002Pressure ­transducer;­ ­24V ­AC/DC;­0-­2.­5b;­ ­0-­10V­
DSU225F002Pressure ­transducer;­ ­24V ­AC/DC;­0-­25b;­ 0-­10V­
DSI206F002Pressure ­transducer;­ ­24V ­DC;­0-­6.­0b;­ ­4-­20mA­
DSI210F002Pressure ­transducer;­ ­24V ­DC;­0-­10b;­ ­4-­20mA­
DSI216F002Pressure ­transducer;­ ­24V ­DC;­0-­16b;­ ­4-­20mA­
DSI203F002Pressure ­transducer;­ ­24V ­DC;­0-­2.­5b;­ ­4-­20mA­
DSI225F002Pressure ­transducer;­ ­24V ­DC;­0-­25b;­ ­4-­20mA­

.Cảm biến Sauter.Cảm biến áp suất Sauter