Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin cần biết

Chi tiết sản phẩm

Nhà sản xuất Gefran
Model

Bộ điều khiển Gefran

Xuất xứ Italy
Nhà cung câp Hưng Gia Phát Engineering Co.,Ltd
Giá Liên hệ
Bảo hành 12 tháng
Kho hàng Còn hàng
Catalogue Download

Linear Position Sensor
Model: PK - M - 1250 - XL0327
Code: F041506
High Performance Controller 
Model: 2500-0-0-0-0-2-1
Code:  F028678
RECTILINEAR DISPLACEMENT TRANSDUCER
Model: LT-M-0375-S-XL0202
Code:  F040924
Temperature contrller
Model: 800-DRRI-03301
Rectilinear displacement transducer 
Model: PA1-F-150-S01M
Rectilinear Displacement Transducer
Model: PY-2-F-025-S01M 
RECTILINEAR DISPLACEMENT TRANSDUCER
Model: LT-M-0300-S
Linear Position Sensor
Serial: 132102409
Model: PK-M-1250
Code: F004088
POWER SOLID STATE RELAYS
Model: GTS 60/480-0
Code: F000129
TEMPERATURE CONTROLLER
Model: GFX-S1-60/480-0-D-00-P-C0
TEMPERATURE CONTROLLER
Model: GFX-M1-40/480-P-RR-P-CO
RECTILINEAR DISPLACEMENT TRANSDUCER 
Model: LT-M-0175-S
GEFRAN PK-M-1100-XL0327
Pressure sensors 
Model:  M30-6-H-B01M-1-4-0 2130X000X00 
Code:  F025117
Pressure sensors
Model: M31-6-M-B35D-1-4-D 2130X000X00
Code: F008627
RECTILINEAR DISPLACEMENT TRANSDUCER
Model: LT-M-0100-S
RECTILINEAR DISPLACEMENT TRANSDUCER
Model: LT-M-0150-S
RECTILINEAR DISPLACEMENT TRANSDUCER 
Model: LT-M-0300-S
RECTILINEAR DISPLACEMENT TRANSDUCER 
Model: LT-M-0375-S
RECTILINEAR DISPLACEMENT TRANSDUCER 
Model:  LT-M-0450-S
RECTILINEAR DISPLACEMENT TRANSDUCER
Model:  LT-M-0600-S
RODLESS RECTILINEAR DISPLACEMENT TRANSDUCER
Model: PK-M-0750
RODLESS RECTILINEAR DISPLACEMENT TRANSDUCER
Model: PK-M-1000
Temperature indicator
Model: 4T-96-4-01-0-000
Code: F000175
POSITION, FORCE and PRESSURE INDICATOR-INTERCEPTOR
Model: 40B96-5-10-RR-RO-0-0-1 
Melt-pressure Transducers
Model: M31-6-MB05D-1-4-D-000
Controller
Model:1200-RRWR-00-0-1
Rectilinear displacement transducer 
Model: PA1-F-150-S01M
Rectilinear displacement transducer 
Model: LT-M-0225-S
Rectilinear displacement transducer 
Model: LT-M-0250-S
MELT PRESSURE TRANSDUCER  
Model: M30-6-M-B07C-1-4-0-XM2282130X000X00
Code: F008501
Melt-pressure Transducers
Model: ME-1-6-M-835D-1-4-D
Code: F047197 
MODULAR POWER CONTROLLER FOR TEMPERATURE
Model:  GFX-M1-B40-480-P-R-RR-P-CO
MODULAR POWER CONTROLLER FOR TEMPERATURE
Model: GFX-S1-25/480-0-D-00-P-CO  
MODULAR POWER CONTROLLER FOR TEMPERATURE
Model: GFX-S1-40/480-0-D-00-P-CO 
Controller
Model: 800-RRR0-10020
Rectilinear Transducer 
Model: PY3-F-025-S01
Rectilinear Transducer 
Model: PY3-F-025-S01M
CONTACTLESS MAGNETOSTRICTIVE LINEAR POSITION TRANSDUCER)
Model: MK4-S-R-0100-G-40000XX01X05X0XX 
Code: F051076
RECTILINEAR DISPLACEMENT TRANSDUCER 
Model: LT-M-0650-S
RECTILINEAR DISPLACEMENT TRANSDUCER 
Model: LT-M-0450-S
PMA Self-supporting linear position transducer with magnetic pulling
Model: PMA-12-F-500
PZ34 Rectilinear displacement transducer with cylindrical case
Model: PZ34-A-200
PZ34 Rectilinear displacement transducer with cylindrical case
Model: PZ34-A-300
PZ34 Rectilinear displacement transducer with cylindrical case
Model: PZ34-150
Melt-PressureTransducers
Model: M31-6-M-B07C – 1-4-D
Resistance thermometers
Model: TR6-B-2-A-K-D-2 000X000X00100XA
Resistance thermometers
Model: TR6-B-2-A-C-1-B-2 000X000X00200XA
Resistance thermometers
Model: TR6-D-2-A-1-B-2 000X000X00100XA
Controller
Model: 800-RRR0-01020-000
Temoerature controller
Model: 200-1-4R-2
RESISTANT THERMOMETER TR6, 6X100MM
Model: TR6.D.2.A.C.A.I.B.2.O/000X000X00100XA
RESISTANT THERMOMETER TR6, 10X100MM
Model: TR6.B.2.A.C.A.K.B.2.O/000X00X00100XA
RESISTANT THERMOMETER TR6, 6X200MM
Model: TR6.B.2.A.C.A.I.B.2.O/000X000X00200XA
Rectilinear displacement transducer
Model: PY-2-F-025-S01M
Melt pressure transducers
Model: ME-1-6-M-B01M-1-4-D 2130X000X00
Code: F007690                                          
Configurable Controller
Model: 1000-RO-2R-0-1-M82
LT Rectilinear Displacement Transducer
Model: LT-M-0150-S 
 LT Rectilinear Displacement Transducer
Model: LT-M-0100-S 
Model: LT-M-130
Model: LT-M-750
Model: LT-M-250
Model: LT-M-150
Model: LT-M-900
Model: LT-M-300
Model: PK-M-1000L
Model: LT-M-375-S-XL-0202
PT100 Sensor
Model: AR6-A-XT041-031 000X000X00000XX
Code: F006916
RECTILINEAR DISPLACEMENT TRANSDUCER
Model: LTM 0450 S XL0202 0000X000X00
Code: F040925
Temprature controller
Model: 800-RRR0-10020-000
RECTILINEAR DISPLACEMENT TRANSDUCER
Model: PZ12-S-25
RECTILINEAR DISPLACEMENT TRANSDUCER
Model: PZ12-S-50
NIB FACTORY SEAL GEFRAN GTS 40A / 480VAC 
NIB GEFRAN TRANSDUCER AND CABLE MODEL M31-6-M-P05M-1-4-D-000 ( 07221A ) 
GEFRAN PR651BO472 TRANSDUCER ROTATIVE POSITION CONDUCTIVE NIB 
9628118 GEFRAN AS-IS
Air Therm mit Controller Gefran 1000 Typ 1000-R0-1R-0-1 4810
Displacement unit Gefran Sensori type PZ 34 S 100 X145, 100 mm, Battenfeld 
Displacement unit Gefran type PZ-34-S-200--XL0145, 200 mm, Battenfeld machines 
GEFRAN - MELT PRESSURE TRANSDUCER TRANSMITTER - ME1-6-M-P05M-1-4-D-000 A024 
GEFRAN 100 Temperature Controller
GEFRAN 100 Type: 1000.R0.1R.0.1.CON ACO1001 
Gefran 1000 Type 1000M-1R-2-M55    
GEFRAN 1000 Type: 1000-R0-1R-0-1 ACO 1190 
Gefran 1000.R0.2H.0.1.CON Temperature Controller 260VAC 
Gefran 1000-1-1-2-0 Temperature Controller 
Gefran 1000N-1R-2 Digital Temperature Controller 
Gefran 1000N-1R-2 Temperature Controller Good Condition 
Gefran 1000-R0-1R-0-1 1000R01R01 Temperature Controller    Gefran catalog
GEFRAN 1000-R0-1R-1-1 USPP 1000R01R11
GEFRAN 1000-R0-2H-0-1 USPP 1000R02H01 
Gefran 1000-R0-2H-0-1-A02 Temperature Controller
Gefran 1000-R0-2H-0-1-A02 Temperature Controller
GEFRAN 1000-R0-2H-0-1-A02 USPP 1000R02H01A02    Gerfran temperature
Gefran 1000-R0-2H-0-1-CON Temperature Controller 
Gefran 1000-R0-2H-0-1-CON Temperature Controller 
GEFRAN 1000-R0-2H-0-1-CON USPP 1000R02H01CON
Gefran 1000-R0-2H-0-1-N85 Temperature Controller 
Gefran 1000-R0-2H-0-1-N85 Temperature Controller 
GEFRAN 1000-R0-2H-0-1-N85 USPP 1000R02H01N85 
GEFRAN 1000R02R01000 NSFP 1000R02R01000    Gefran controller
Gefran 1000-R0-2R-0-1-M19 Temperature control 100-240 VAC 6 VA 1000R02R01M19
Gefran 1000-R0-3R-0-1 Digital Temperature Controller / Display - New
Gefran 1000-R0-3R-0-1 Temperature Controller
GEFRAN 1101-R0-1R-0-1-P97 TEMPERATURE CONTROL NIB 
GEFRAN 1600P-RRRD00-1901-000 
GEFRAN 1900-R0-1R-0-1 USPP 1900R01R01
GEFRAN 200-1-2R-1 Temperature Controller w/ mount 
GEFRAN 200-2-0R-2-P0-C USPP 20020R2P0C
GEFRAN 2100-11-1R-01-1 USPP 2100111R011
GEFRAN 22915 USPP 22915    LH: 0909560828,
GEFRAN 2300-CCI-3R-1-S USPP 2300CCI3R1S 
Gefran 2300-SI-2R-1-C-P06 Alarm/Indicator 240VAC 12VA Vers. 2.3 
Gefran 2300-SI-2R-1-C-P06 Alarm/Indicator 240VAC 12VA Vers. 7.1 
Gefran 2300-SI-2R-1-C-P06 Process Indicator Version 2.3, 100/240 VAC 
Gefran 2308 2308-1-R0-1 
GEFRAN 2308-1-R0-1 USPP 23081R01
Gefran 230-SI-A-1-P06 Temperature Controller 260VAC Vers.2.3 
GEFRAN 230-SI-A-1-P06 USPP 230SIA1P06 
Gefran 2400-1-W-4R-0-1 Indicator/Alarm Unit New!!! 
GEFRAN 24VAC PANEL-MOUNT DIGITAL INDICATOR 96-V11-4 
GEFRAN 300-1-2R-2 USPP 30012R2
GEFRAN 3200/CON-C-2-LA-J0-2R-0-0 USPP 3200CONC2LAJ02R0 
Gefran 400-DR-1-000 Temperature Controller 
Gefran 401-DRH-1 NIB    Gefran controller
GEFRAN 40B-48-4-01-RR-0-0-0-000 Meter    Gerfran temperature
GEFRAN 40B-96-5-10-RR-R0-3-0-1 USPP 40B96510RRR0301
GEFRAN 40T48424RR0000 USPP 40T48424RR0000 
GEFRAN 40T-72-3-00-RR-R0-9-000 USPP 40T72300RRR09000 Gefran catalog
Gefran 40T-96-4-00-2R-00-0-0-1 Digital Temperature Controller / Display - New    Gefran price list
Gefran 4500-451-D-4-0-VR v5.0    Gefran Vietnam Distributor
GEFRAN 48-PT1C-1 TEMPERATURE CONTROLLER MODULE 110V 24V DC 5A AMP 88173    Dai ly Gefran
GEFRAN 48-V11-1 TEMERATURE INDICATOR 98394905 Gefran controller
Gefran 4T-96-4-00-1-000 Temperature Controller Version FW 3.23 
Gefran 4T-96-4-00-1-000 Temperature Controller Version FW2.1! 
GEFRAN 4T-96-4-00-1-000 USPP 4T964001000 
Gefran 500 500-D2-R0-1-P17 Temperature Controller 
Gefran 500-R0-R0-0 
GEFRAN 550 550-1-AC Timer 
GEFRAN 550-2-AC NSPP 5502AC
GEFRAN 550-2-C NSFP 5502C
GEFRAN 550-2-C USPP 5502C 
GEFRAN 600 Temperaturregler EJ-0183 600-RR001 Digital Neu 
Gefran 600-R-R-0-0-0 Digital Temperature Controller / Display - New 
Gefran 600-R-R-0-0-0 Temperature Controller 
GEFRAN 600-R-R-0-0-1 USPP 600RR001 
Gefran 800, 800-DRR0-00001-000 Temperature Controller 
GEFRAN 800-RRR0-10020-000 
GEFRAN A/D2-NS USPP AD2NS    Gerfran temperature
GEFRAN A/D4-NS USPP AD4NS 
GEFRAN C08WLS NSFP C08WLS
GEFRAN D/A12-NS USPP DA12NS 
GEFRAN Displacement transducer LT-M-0300-S
GEFRAN Displacement transducer PCM 750 e 
Gefran displacement transducer PCH 225 E 
GEFRAN DPG-R11-000 USPP DPGR11000 
GEFRAN DRM-3BA0 USPP DRM3BA0 
GEFRAN E16-NS USPP E16NS 
Gefran Elettronica 1000 -R0-2R-0-1 Triac Counter 90/260V
Gefran Elettronica 1000N-1R-2-M55 M.6 1000N1R2M55 M6 1000N1R2M55M6 
GEFRAN ELETTRONICA SAL1 15/5A Temperature Controller
GEFRAN F000045 USPP F000045 
GEFRAN F000055 NSFP F000055 
GEFRAN F000221 NSFP F000221 
GEFRAN F004301 PZ-12-A-100 Rectilinear displacement transducer
GEFRAN F049778 FNFP F049778 
GEFRAN GEFLEX Multifunction GFX-S2 MODULAR POWER CONTROLLER 
GEFRAN GF LTM 50S Rectilinear displacement transducer 4 pole IP 60 50mm NEW 
Gefran GS 25/480-0 Solid State 
Gefran GS 25/480-0 Solid State Relay 
Gefran GT 40/480 Solid State Relay With Analog Control 
Gefran GTS 40/480-0 Solid State Relay, SSR, Geflex,
Gefran GTS-60/480-0 Solid State Relay NNB!!!    Gerfran temperature
Gefran GTS-60/480-0 Solid State Relay, SSR, Geflex, 
GEFRAN GTS60A/480V NIB 
GEFRAN ISI C08WLS CABLE NEW    
GEFRAN ISI0131-5.0T-6/18-M671 USPP ISI013150T618M67 Gefran price list
GEFRAN LT-B-0600-S USPP LTB0600S 
GEFRAN LT-B-600-SE0 USPP LTB600SE0
GEFRAN LTB-750-S NSFP LTB750S
GEFRAN LTB-750-S NSPP LTB750S 
GEFRAN LT-H-0375-S USPP LTH0375S
GEFRAN LT-H-0400-S USPP LTH0400S 
GEFRAN LTM-375-0-0-0 USPP LTM375000
GEFRAN LTM-600-0-0-0 USPP LTM600000 
GEFRAN LTM900P USPP LTM900P
GEFRAN LTH100S NSFP LTH100S
Gefran M30-8-M-P75C-1-4-0-000 Stem Melt Pressure Transducer, 6"(in.) 
GEFRAN M31-6-M-P10M-1-3-D-000 USPP M316MP10M13D000
GEFRAN M31-6-M-P10M-1-4-D-000 TRANSDUCER 10000 PSI 6-12VDC OUTPUT 
Gefran M31-8-M-P75C-1-4-D-000 Stem Melt Pressure Transducer,
GEFRAN M32-6-M-P05M-1-4-D-000 STEM MELT PRESSURE TRANSDUCER NEW 
GEFRAN M32-6-M-P10M-1-4-D-000 STEM MELT PRESSURE TRANSDUCER NEW
Gefran M32-6-M-P10M-1-4-D-087 Stem Melt Pressure Transducer
Gefran M32-6-M-P10M-1-4-D-087 Stem Melt Pressure Transducer
GEFRAN M32-6-M-P10M-1-5-D-000 NSFP M326MP10M15D000
GEFRAN M51-0-L-P10M-1-4F USPP M510LP10M14F 
Gefran ME1-6-H-P15C-1-4-D-802 Pressure Transducer 
GEFRAN ME1-6-M-B05D-1-4-D-000 Melt Pressure Transmitter 
GEFRAN MM1-6-M-P02M-1-4-D-901 
Gefran MN2-6-B07C-1-4-D-000 Stem Melt Pressure Transducer
Gefran MN2-6-H-B07C-1-4-D-000 Stem Melt Pressure Transducer 
GEFRAN MODEL KE2 MELT PRESSURE TRANSMITTER 
Gefran PC-M-0300 Linear Transducer 
Gefran PCM-200-E Linear Transducer
GEFRAN PCM300E SELFLOADING RECTILINEAR DISPLACEMENT TRANSDUCER 
GEFRAN PKM-450-L-XL191 USPP PKM450LXL191 
GEFRAN PKM-950L-XL0191 USPP PKM950LXL0191
GEFRAN PMV1 USPP PMV1    Gefran price list
GEFRAN PR-65-1-B-0-472 USPP PR651B0472 
GEFRAN PR65-B-O-472 NSPP PR65BO472 
Gefran Pressure Transducer 10,000 10000 psi Plastic Melt 33.3mV 
GEFRAN PZ 34 A 050 TRANSDUCER RECTILINEAR PACKAGED
GEFRAN RD88PIDI NSPP RD88PIDI 
GEFRAN RD97PD1T NSFP RD97PD1T 
GEFRAN RD97PD1T USPP RD97PD1T 
Gefran Rectilinear Displacement Transducer LT-M-0100-S (LTM0100S) 
Gefran Rectilinear Displacement Transducer LT-M-0130-S (LTM0130S) 
Gefran Rectilinear Displacement Transducer LT-M-0175-S (LTM0175S) 
Gefran Rectilinear Displacement Transducer LT-M-0175-S (LTM0175S) 
Gefran Rectilinear Displacement Transducer LT-M-0400-S ( LTM0400S ) 
Gefran Rectilinear Displacement Transducer LTM-0500-S ( LTM0500S ) 
Gefran Rectilinear Displacement Transducer LT-M-0600-S (LTM0600S) 
Gefran Rectilinear Displacement Transducer LT-M-0750-P (LTM0750P) 
Gefran Rectilinear Displacement Transducer LTM-300-S (LTM300S)
Gefran Rectilinear Displacement Transducer PK-M-1000-L XL0191 
Gefran Rectilinear Transducer PA1-F-100-S01M (PA1F100S01M) 
Gefran Rectilinear Transducer PK-M-0150-L (PKM0150L) NIB! 
Gefran Rectilinear Transducer PK-M-0225-L (PKM0225L) NIB! 
Gefran Rectilinear Transducer PK-M-0350-L (PKM0350L) NIB!
Gefran Rectilinear Transducer PK-M-0450-L (PKM0450L) NIB!
Gefran Rectilinear Transducer PK-M-0750-L (PKM0750L) NIB! 
Gefran Rectilinear Transducer PY2-F-025-S01M (PY2F025S01M) 
Gefran Rectilinear Transducer PY3-F-025-S01M (PY3F025S01M) 
Gefran Rodless Rectilinear Transducer LT-M-75-S LTM75S 
Gefran Rotative Position Transducer PR65-B-0-472 (PR65B0472) 
GEFRAN RT22-1101-R0-1R-01-P21 USPP RT221101R01R01P2 
GEFRAN S.3200-1-0-C-RD-RI-1 USPP S320010CRDRI1 
Gefran SAL 1 
Gefran SAL1 100/5A Temperature Controller
Gefran SAL1 15A Temperature Controller 
Gefran SAL1 15A Temperature Controller 
Gefran SAL1 15A Temperature Controller
Gefran SAL1 25/5A Temperature Controller 
Gefran SAL1 25/5A Temperature Controller
Gefran SAL1 40/5A Temperature Controller
Gefran SAL1 40/5A Temperature Controller 
Gefran SAL1 40/5A Temperature Controller
Gefran SAL1 60/5A Temperature Controller 
Gefran SAL1 60/5A Temperature Controller
Gefran SAL1-15/5A Temperature Controller
Gefran SAL1-44722.1 Temperature Controller
Gefran SAL-15/5A Temperature Controller 
GEFRAN SENSOR ME0-6-H-P75C-1-4-0-000 
GEFRAN SENSORI LTM 450 S
GEFRAN SIEI BRUSHLESS SERVO DRIVE XVy 7170340 ART
Gefran SIEI Incremental Encoder AHE 7 C DN 1024 CI AHE7CDN1024CI 9-26 Volt 
GEFRAN SIEI Servo Drive BOP Operator Panel 
GEFRAN SIEI STATUS INDICATING MODULE QUANTITY 
GEFRAN SieiDrive Power PCB PV33-4L-18S 400L for avy4185 working pull 
GEFRAN SieiDrive RV33-4NV 4.H Mainboard for avy4185 working pull 
Gefran Signal Conditioner PCIR A (PCIRA)
GEFRAN T150-1-A-1-K6-0 TRANSMITTER 
GEFRAN TEMP. PRESSURE INDICATOR 40TB-10-RRR-1-0-1-880 
Gefran Temperature Control RD88PIDI, RD88 
GEFRAN TEMPERATURE CONTROLLER 4T-48-4-24-1-000
GEFRAN Temperature Controller 4T-72-4-01-9-000
Gefran TFB C 1 P 3.5C T V XP351 TFBC1P35CTVXP351
GEFRAN TK-E-4-M-B04D-H-V NSFP TKE4MB04DHV 
GEFRAN TKF-E2F-3DM USPP TKFE2F3DM 
GEFRAN TPFA-C-G-V-P03M-L NSFP TPFACGVP03ML 
Gefran TPFADA-C-G-V-P03M-H-V 3000 psi Pressure Sensor Transducer 0-10V 
GEFRAN TPFADA-C-G-V-P03M-H-V NSFP TPFADACGVP03MHV
GEFRAN TPFADA-C-G-V-P03M-H-V PRESSURE TRANSDUCER
GEFRAN TPFADA-C-G-V-P03M-H-V USPP TPFADACGVP03MHV
Gefran Transducer LT M 0600 P / LT-M-0600-P 
Gefran Transducer LT M 900 P / LT-M-900-P 
Gefran Transducer LT-M-0150-S (LTM0150S) 
Gefran Transducer LT-M-0225-S (LTM0225S)
Gefran Transducer LT-M-0375-S (LTM0375S) 
Gefran Transducer LT-M-0375-S (LTM0375S) 
Gefran Transducer LT-M-0400-S (LTM0400S) 
Gefran Transducer LTM-0500-S (LTM0500S) 
Gefran Transducer LT-M-0900-S (LTM0900S) 
Gefran Transducer M33-6-M-B02C-1-0-L-000 200 Bar 3.33mV
GEFRAN U16-NS USPP U16NS 
GEFRAN U8-NS USPP U8NS 
GEFRAN VID-4 USPP VID4 
GEFRAN W32-6-M-P75C-1-4-D-000 NSFP W326MP75C14D000
GEFRAN Wegaufnehmer PC-M-0150 F003855 OVP
GEFRAN XVY-43570-KBX USPP XVY43570KBX 
Gefran XVY-EV Brushless Servo Drive Unit 20609
OT OF (3) Gefran RA2425-D06S04 Solid State Relay 
2RS232-CBIHP Gefran PC Board 2RS232 CIRCUIT CONTROL BOARD 
CPU95/1 Gefran CPU Module CPU95 TYPE CPU95MP/1 NO 88190615 
GEFRAN (PR65-1-B-0-472) LIN=- 0-5% R;4.7 K/OHMS ROTATIVE ENCODER TRANSDUCER 
Gefran 3300-C-LA-2R-0-0-1 Temperature Controller 
GEFRAN 40TB-10-RRR-2-0-1-A53 PRESSURE MONITORING CONTROLLER 40TB10RRR201A53 
Gefran CIR-N-2-N-Z Transducer Amplifier    Gefran controller
Gefran Load Cell TC-K3.5M-C-S 
GEFRAN LT-B-0450-S-XL0259 TRANSDUCER LTB0450SL0259
GEFRAN M33-8-H-P10M-1-0-Z-620 PRESSURE TRANSDUCER 10000PSI 6-12VDC OUTPUT:3. 
GEFRAN MEM 86 BOARD 601500000    Gefran catalog
GEFRAN TEM CONTROLLI TP 861/2C/H    Gefran price list
GEFRAN TP 861/2C/H SENSOR TP 861 2C H 160.15 BAR    Gefran Vietnam Distributor
GEFRAN TP-4-V-B35D-H TP4VB35DH    Dai ly Gefran
GEFRAN TPA-N-1-M-B25D-T-V TPAN1MB25DTV    Gefran controller
GEFRAN TPFADA-C-G-V-P03M-H-V 2130X000X00 PRESSURE TRANSDUCER    Gerfran temperature
GEFRAN TPFADA-C-G-V-P03M-H-V Pressure Transducer 
Gefran Transducer TC-K3.5M-C-S 
Gefran Transmitter MN0-6-M-B01M-1-4-0 29739    Gefran catalog
MEM96/08U Gefran Memory Module MEM96 TYPE MEM96MP/    t
MUX8TC Gefran PC Board MUX8 44404.3Gefran Vietnam Distributor
U16mP/R Gefran PC Board U16    
NIB GEFRAN TYPE: 96-V11-1 INDICATOR 98318075    Gefran controller
Nice Lot Gefran S.3200 Temp Controller Indicator    Gerfran temperature
One GEFRAN 1020 Temperature Controller 1020N-02-R0-2 
Potentiometer Gefran PKM0750L, 750 mm Krauss Maffei 
PZ-12-A100 GEFRAN AS-IS    Gefran catalog
RELIANCE 85HP DC MOTOR, TYPE-403AT, 1750RPM, 500V, W/ A GEFRAN DC TACH, & BLOWER    Gefran
USED GEFRAN 2351-R0-1-0 TEMPERATURE CONTROLLER, 10-30 V AC/DC    Gefran Vietnam Distributor
Wegaufnehmer Gefran Typ PK M 150 L, Meßlänge 150 mm, Krauss Maffei    Dai ly Gefran
Wegaufnehmer Gefran Typ PKM150H, Meßlänge 150 mm, Engel Nr. 22200543    Gefran controller
Wegaufnehmer Gefran Typ PKM800L, Meßläne 800 mm, Battenfeld Spritzgiessmaschinen    Gerfran temperature
F029324; 2500-1-0-0-W-2-1 
F034948; 2500-1-0-1-0-0-1
F032689; 2500-1-0-1-0-2-1 
F046570; 2500-1-0-1-0-3-0 
F044057; 2500-1-0-1-0-P-1 
F036369; 2500-1-0-1-W-0-1
F045091; 2500-1-0-1-W-2-0 
F032848; 2500-1-0-1-W-2-1
F043599; 2500-1-0-1-W-3-0
F032690; 2500-1-1-0-0-0-1 
F034271; 2500-1-1-0-0-2-1
F037531; 2500-1-1-0-0-P-0
F035908; 2500-1-1-0-W-0-1
F043446; 2500-1-1-1-0-0-0 
F034543; 2500-1-1-1-0-0-1 
F047565; 2500-1-1-1-0-2-1
F035057; 2500-1-1-1-0-P-1 
F049253; 2500-1-1-1-W-0-0 
F031664; 2500-1-1-1-W-0-1
F033387; 2500-1-1-1-W-2-0 
F029325; 2500-1-1-1-W-2-1 
F039242; 2500-1-1-1-W-3-1
F029565; 3400-A-0-0-DD00-0
F029342; 3400-A-0-0-DRRV-0 
F030665; 3400-A-0-0-IIII-0 
F031021; 3400-A-0-0-IIII-2 
F036539; 3400-A-0-0-IIR0-0 
F043169; 3400-A-0-0-IR00-1
F040104; 3400-A-0-0-R0RR-0 
F001067; 3400-A-0-0-RRR0-0 
F001065; 3400-A-0-0-RRRR-0
F001066; 3400-A-0-0-RRRR-1
F040349; 3400-A-0-0-VR00-0 
F032926; 3400-A-0-1-DRR0-2
F001068; 3400-A-0-1-DRV0-3 
F024816; 3400-A-0-1-IIRR-0
F001069; 3400-A-0-1-IR00-3 
F024986; 3400-A-0-1-IRRT-2
F038998; 3400-A-0-1-RRR0-3
F043496; 3400-A-0-1-RRRI-0
F028271; 3400-A-0-1-TR00-3 
F030023; 3400-A-2-0-DR00-0 
F025968; 3400-A-2-0-DRI0-0 
F028976; 3400-A-2-0-DRIR-0 
F001070; 3400-A-2-0-IDIR-0 
F047030; 3400-A-2-0-IIRR-0
F001071; 3400-A-2-0-IIRR-1
F041272; 3400-A-2-0-IRR0-1 
F027199; 3400-A-2-0-IV00-3
F046260; 3400-A-2-0-IVRR-0 
F043606; 3400-A-2-0-RDV0-3 
F050688; 3400-A-2-0-RRI0-1 
F045057; 3400-A-2-0-RRRI-0 
F037477; 3400-A-2-0-RRRI-1 
F001072; 3400-A-2-0-RRRR-0 
F045379; 3400-A-2-0-RVR0-2 
F001073; 3400-A-2-0-RVRR-2
F042010; 3400-A-2-0-V000-0 
F001074; 3400-A-2-0-VV00-0 
F045812; 3400-A-2-0-VVRR-0 
F049099; 3400-A-3-0-DRI0-0 
F046820; 3400-A-3-0-DRR0-0 
F001075; 3400-A-3-0-III0-0 
F029370; 3400-A-3-0-RRRR-0
F001077; 3400-A-4-0-RRR0-0
F041796; 3400-A-4-0-RRR0-2 
F040722; 3400-A-4-0-RRRR-0
F001076; 3400-A-4-0-RRRR-2 
F043833; 3400-B-0-0-IRIR-0 
F045233; 3400-C-0-0-R000-0 
F001078; 3400-C-0-0-VVVR-3 
F031518; 3400-D-0-0-I000-2 
F047031; 3400-D-0-0-II0T-0
F039699; TC1M-B-2-J-3-C-J-B-1  
F039698; TC1M-B-2-J-3-C-J-B-1
F013023; TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 
F042875; TPSA-E-2-V-P10M-T-V 
F044027;
F044369;
F047161;
F047020;
F000335; 1000-I-1R-0-0
F000022; 1000-I-1R-0-1 
F031856; 1000-I-1R-1-1 
F000336; 1000-I-1R-2-1 
F000341; 1000-I-2H-0-1 
F000337; 1000-I-2R-0-0 
F000338; 1000-I-2R-0-1 
F000339; 1000-I-3R-0-0 
F000340; 1000-I-3R-0-1
F000313; 1000-R0-1H-0-1
F036105; 1000-R0-1H-2-0 
F000314; 1000-R0-1H-2-1 
F000008; 1000-R0-1R-0-0 
F000010; 1000-R0-1R-0-1
F043629; 1000-R0-1R-1-0 
F000011; 1000-R0-1R-1-1
F000268; 1000-R0-1R-2-0 
F000012; 1000-R0-1R-2-1 
F027633; 1000-R0-2H-0-0 
F000020; 1000-R0-2H-0-1 
F000013; 1000-R0-2R-0-0
F000017; 1000-R0-2R-0-1
F000324; 1000-R0-3H-0-0 
F000021; 1000-R0-3H-0-1 
F000018; 1000-R0-3R-0-0
F000019; 1000-R0-3R-0-1
F000329; 1000-V-1R-0-0 
F000331; 1000-V-1R-0-1 
F045604; 1000-V-1R-1-0 
F026623; 1000-V-1R-1-1 
F000330; 1000-V-1R-2-0 
F049693; 1000-V-1R-2-1 
F026493; 1000-V-2H-0-1 
F000332; 1000-V-2R-0-1 
F000333; 1000-V-3R-0-0 
F000334; 1000-V-3R-0-1
F049284; 1001-I-1R-0-0 
F000357; 1001-I-1R-0-1
F000358; 1001-I-2R-0-1 
F035309; 1001-I-3R-0-1
F000348; 1001-R0-1R-0-0 
F000023; 1001-R0-1R-0-1
F035102; 1001-R0-1R-1-0
F030715; 1001-R0-1R-1-1 
F038993; 1001-R0-1R-2-1 
F000353; 1001-R0-2R-0-0
F000024; 1001-R0-2R-0-1
F029578; 1001-R0-3H-0-1 
F000354; 1001-R0-3R-0-0
F000355; 1001-R0-3R-0-1
F032206; 1001-V-1R-0-1
F026353; 1001-V-2R-0-1 
F000356; 1001-V-3H-0-1
F000381; 1101-I-1R-0-1
F029740; 1101-I-2R-0-0
F000382; 1101-I-2R-0-1 
F000383; 1101-I-3R-0-1 
F000362; 1101-R0-1R-0-0 
F000025; 1101-R0-1R-0-1
F000370; 1101-R0-1R-1-1 
F000371; 1101-R0-1R-2-1
F027917; 1101-R0-2H-0-1
F026376; 1101-R0-2R-0-0
F000026; 1101-R0-2R-0-1
F000376; 1101-R0-3H-0-1 
F000375; 1101-R0-3R-0-1 
F000377; 1101-V-1R-0-1
F000379; 1101-V-2R-0-0 
F000380; 1101-V-3R-0-1
F026905; 1200-RD00-00-0-0
F023423; 1200-RD00-00-0-1 
F030025; 1200-RD00-00-2-0 
F025981; 1200-RD00-00-2-1

Sản phẩm cùng hãng